* Kaliteden ödün vermemek
* İş güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü çalışma politiması haline getirmek
* Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
* Sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek

Bu ilkeLer doğrultusunda;

Tüm ZM ELETRONİK personeline, stajyerlere , İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim programları ile bilgi, beceri, yetkinlik kazandırarak
kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamayı, tüm faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliği risklerimize uygun olan tüm yasal mevzuat ve
standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermeyi. Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm
riskleri değerlendirmeyi, önceliklendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi böylelikle yaralanmaların ve sağlık sorunlarının
önlenmesini sağlamayı, Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile
süreçlerimizi sürekli iyileştirerek performansımızı artırmayı, taahhüt ederiz.
Şirketimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktan gurur duymaktadır.
ZM ELEKTRONİK Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve
Sıfır Kaza Politikaları” sayesinde ulaşılacağı bilincindedir. Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği
gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti ZM ELEKTROİK projelerinde görevli tüm çalışanlar
tarafından benimsenmektedir.